حرفه‌ای ببینید، حرفه‌ای رفتار کنید و شبکه مجموعه خود را حرفه‌ای بسازید

شبکه از دیدگاه سیسکو

به طور کلی یک شبکه مجموعه‌ای از یک‌سری سرویس دهنده و یک‌سری سرویس گیرنده می‌باشد، که از چهار جزء اصلی زیر تشکیل شده است.

  • End System : که منظور از آن یک سیستم درون شبکه می‌باشد.
  • (Interconnect (NIC : که منظور از آن یک کارت شبکه یا وسیله ارتباطی با یک مجموعه شبکه است.
  • Switch : وسیله‌ای است ارتباطی و برای ارتباط بین سیستم‌های درون یک شبکه از آن استفاده می‌شود.
  • Router : یک وسیله ارتباطی درون شبکه برای ارتباط بین دو شبکه از طریق سوئیچ‌ها، از آن استفاده می‌شود.

دسته‌بندی شبکه‌ها از لحاظ جغرافیایی

PAN یا Personal Area Network

ارتباط بین دو یا چند سیستم را گویند که در چندمتری هم واقع شده‌اند.

LAN یا Local Area Network

در این نوع از شبکه‌ها ارتباط بین بیش از چند سیستم که معمولاٌ در فضای محدود یک دفتر کار صورت می‌گیرد.

MAN یا Metropolitan Area Network

شبکه MAN از نوع شبکه‌های بزرگ به حساب می‌آید. این نوع شبکه به گستردگی یک شهر است. متشکل از چندین شبکه LAN است و برای اتصال آنها از فیبر استفاده می‌شود.

WAN یا Wide Area Network

این نوع شبکه‌ها متشکل از شبکه‌های MAN است و در یک منطقه بزرگتر که در بیشتر موارد بین کشوری است.

GAN یا Global Area Network

این نوع شبکه‌ها از اتصال چندین شبکه‌ WAN است که بدون محدودیت جغرافیایی تشکیل می‌شود. بزرگترین شبکه جهانی، اینترنت می‌باشد.

انواع توپولوژی‌های شبکه

NETWORK TOPOLOGIES

BUS Topology

در این نوع توپولوژی کامپیوترها بر روی یک خط مستقیم قرارداشته و بایکدیگر ایجاد ارتباط می‌کنند. در این توپولوژی در ابتدا و انتهای خط از یک Terminator برای دریافت سیگنالهای اضافی تولید شده استفاده می‌شود.

RING Topology

این توپولوژی برمبنای ارتباط یک مجموعه شبکه بامفهوم Token به‌کار برده می‌شود و Token یک مشخصه ارتباطی می‌باشد که کامپیوترها برای ارتباط باهم از آن استفاده می‌کنند.

STAR Topology

توپولوژی غالب شبکه‌های ارتباطی در عصر حاضر می‌باشد که از طریق یک Device در مرکز شبکه ارتباط را باسایر اجزاء شبکه PCها برقرار می‌کنند.

مشاوره 68%
طراحی و اجرا 42%
عیب‌یابی 55%
مجازی‌سازی 36%
ماکروسافت 88%
میکروتیک 15%
سیسکو 45%
کریو کنترل 63%